Salon Johanna , gevestigd aan Amaliadwarsstraat 33 , 3522 AP Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Salon Johanna
Amaliadwarsstraat 33
3522 AP Utrecht
Telefoon: 0614129386
www.salonjohanna.nl
info@salonjohanna.nl

Mevr. Johanna van Lieshout-Veenstra is de Functionaris Gegevensbescherming van salon Johanna. Zij is te bereiken via info@salonjohanna.nl of telefoonnummer 06-1412 9386

Persoonsgegevens die wij verwerken
Salon Johanna verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Geslacht
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van een intakeformulier in onze salon, of een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en
telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Salon Johanna verwerkt indien dit nodig is voor het veilig uitvoeren van een behandeling de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Fitzpatrick huidtype
– gezondheid
– medicijngebruik

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Salon Johanna verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling wanneer u via onze webshop of via mail een bestelling heeft gedaan, of een behandeling in de salon heeft gehad
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken of te verwijderen
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Salon Johanna verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Het zal hier vooral gaan om leveringen
aan mede ondernemers (zzp-ers)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Salon Johanna bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie)
Persoonsgegevens > Bewaartermijn 2 jaar > Reden: Zodat we kunnen zien welke behandeling en/of producten u bij onze salon heeft afgenomen, en we hier bij volgende behandelingen of adviezen op kunnen terugvallen.
Personalia > Bewaartermijn 2 jaar> Reden: Zodat we kunnen zien welke behandeling en/of producten u bij onze salon heeft afgenomen, en we hier bij volgende behandelingen of adviezen op
kunnen terugvallen.
Adres > Bewaartermijn 2 jaar > Reden: Zodat we kunnen zien welke behandeling en/of producten u bij onze salon heeft afgenomen, en we hier bij volgende behandelingen of adviezen op kunnen
terugvallen.
Medische gegevens > Bewaartermijn 2 jaar > Reden: Zodat we hier tijdens de behandeling rekening mee kunnen houden, om u een zo veilig mogelijke behandeling te kunnen bieden.
Gemaakte foto’s > Bewaartermijn 2 jaar > Reden: Waar mogelijk maken we de persoon onherkenbaar door bv een balkje over de ogen te plakken. Zodat we het verloop van de behandelingen kunnen monitoren

Delen van persoonsgegevens met derden
Salon Johanna verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Salon Johanna blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
– Wij maken online verzendbewijzen en delen de verstrekte gegevens met o.a. DHL of PostNL om bv een bestelling te kunnen versturen naar uw huisadres

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Salon Johanna gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door salon Johanna en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@salonjohanna.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Salon Johanna wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Salon Johanna neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@salonjohanna.nl

Wij beveiligen uw gegevens als volgt:
– Laptop met wachtwoord beveiligd
– Klantengegevenssysteem “Beautyfile” met wachtwoord beveiligd
– Back-up gegevens staan in de Cloud bij Norton met wachtwoord beveiligd
– Na het invullen van het papieren intakeformulier wordt deze elektronisch in het systeem verwerkt, en wordt de papieren versie vernietigd d.m.v. een papierversnipperaar.

medex-logo-wit
goldflowe
plantobell-2
anbos
emani